Chat with us, powered by LiveChat

Panaszhoz való jog és garancia

Amennyiben Ön magánszemélyként vagy vállalati ügyfélként vásárol a SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S vállalattól, termékhiba esetén panasszal élhet 2 évig a szokványos, törvényi kereteknek megfelelően. A SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S további garanciát nem vállal, mivel Önt a SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S ügyfeleként védi a szokványos, 2 évre kiterjedő, panaszhoz való jog. Ügyfélként gyakran nehéz különbséget tenni a szokványos, 2 évre kiterjedő, panaszhoz való jog és a garancia között. Az alábbiakban megpróbáljuk elmagyarázni a szokványos, 2 évre kiterjedő, panaszhoz való jog és a garancia közötti eltéréseket.

Amennyiben magánügyfélként vásárol az EU valamely tagországában, legalább két évig joga van panasz továbbítására. Az EU adott tagországai előírhatnak hosszabb időszakot a panasztételi jog vonatkozásában, de ez soha nem lehet kevesebb két évnél. Ez azt jelenti, hogy amennyiben a termék meghibásodik egy olyan probléma miatt, amely létezett a termék magánügyfélnek történő leszállítása idején, az ügyfél, a körülmények függvényében részesülhet a vételár visszatérítésében, vagy sor kerülhet a termék megjavítására vagy cseréjére.

A dán törvények szerint a vállalati ügyfelek is élhetnek 2 évig a panasz jogával. Ez a jog nem az EU jogszabályain alapszik, így előfordulhat, hogy eltérő országban található vállalati ügyfél számára ez a védelem nem érhető el. A magánszemélyekkel ellentétben vállalati ügyfelek esetén a vállalati ügyfél feladata annak bizonyítása, hogy a termék a szállításkor már hibával rendelkezett.

Felhasználói vásárlások (magánügyfelek) esetén a bizonyítási követelmény fordított az első hat hónapban. Vagyis felhasználói vásárlás esetén az első hat hónapban az eladó feladata annak bizonyítása, hogy a termék nem volt hibás a szállítás idején. Következésképpen a következő 18 hónapban a magánügyfél köteles bizonyítani, hogy a termék hibás volt a szállításkor.

Amennyiben a magánügyfél vagy vállalati ügyfél olyan hibát fedez fel, amelyért a magánügyfél vagy a vállalati ügyfél meglátása szerint az eladót terheli felelősség, a magánügyfélnek vagy a vállalati ügyfélnek a lehető leghamarabb, a hiba felfedezésétől számított ésszerű időn belül panaszt kell tennie az eladónál.

A garancia a panaszhoz való joggal párhuzamos folyamat, és előbbi szolgáltatás általában kiterjedtebb jogokat eredményez, mint a panaszhoz való jog. Az eladó csak abban az esetben vállal garanciát, amennyiben erről egyértelműen tájékoztat, a tájékoztatásnak pedig egyértelműen ki kell terjednie a garancia hatáskörére. A garancia esetében általában az eladó garanciát vállal arra vonatkozóan, hogy a termék megfelel adott jellemzőknek, illetve hogy a termék rendes használat mellett adott élettartamot biztosít. Az előzetesen meghatározottak szerint a SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S garanciát nem vállal, azonban magánügyfélként vagy vállalati ügyfélként megilleti Önt 2 évig a panaszhoz való szokványos jog.

Internet Explorer inkompatibilitás

Ez a webhely sajnos nem működik jól az Internet Explorer programmal. Javasoljuk a következő ingyenes böngészők egyikét:

Copyright © 2020 Sodemann Industrifjedre A/S. All rights reserved.