Chat with us, powered by LiveChat

Értékesítési és szállítási feltételek, B2C, ügyfél

ÉRTÉKESÍTÉSI ÉS SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK – MAGÁNSZEMÉLY ÜGYFELEK SZÁMÁRA – 2017. márciusi változat
Értékesítési és szállítási feltételek, B2C, ügyfél. Alkalmazandó minden tranzakcióra az ügyfél/magánszemély (az ügyfél) és a SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S között

 1.


Hatókör
a: Ezek az értékesítési és szállítási feltételek egyaránt érvényesek a termékek közvetlenül a SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S-től történő szokásos vásárlására, valamint a SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S webshopjából történő vásárlására is.


2.


Árak és fizetési feltételek
a: A termékek ára és a mennyiségi kedvezmények a webshop aktuális árlistájában láthatók, és a vásárlás során használt bevásárlókosárban is fel vannak tüntetve.
b: A több különböző alkalommal szállított csoportosított megrendelések esetén az árak, mennyiségi kedvezmények és szállítási díjak kiszámítása az egyes kiszállítások alapján történik, nem pedig a teljes megrendelés alapján.
A még le nem szállított, nyitott rendelések csak a SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S írásbeli hozzájárulásával módosíthatók. Ha a nyitott vagy teljesített rendelésekben mennyiségi változás következik be, a kedvezmény mértéke is változik; emiatt az egységár mindig a webshop aktuális árjegyzékét követi, és a számlákat is ennek megfelelően állítjuk ki.
c: A webshop esetén alkalmazott minimális számlaérték a megrendelés jóváhagyása előtt jelenik meg.
d: A végső ár az áfát és a szállítási költséget is tartalmazza. Az áfakulcsok követik az egyes országok áfakulcsait és az EU jogszabályait.
e: A fizetés kizárólag betéti kártyával vagy hitelkártyával lehetséges. Közvetlenül a megrendelés leadása után a megadott e-mail címre el lesz küldve egy visszaigazolás, amely tartalmazza a megrendeléssel kapcsolatos összes lényeges információt.
f: A kifizetett összeget visszatérítjük, ha a termék nem érkezik meg az előírt feltételek szerint, illetve, ha a 6. pontban megadott határidőn belül élnek a tranzakciótól való elállás jogával.
g: Amennyiben a 2.e pontban foglaltakkal ellentétben a kifizetés nem történik meg a számla dátumától számított 30 napon belül, a Dán Nemzeti Bank kölcsönkamatlába plusz 8% mértékű kamatot számítunk fel a késedelmi kamatokról szóló dán törvény alapján.
h: A késedelmes fizetés esetén kiküldött felszólítások felszólításonként 100,00 DKK költséggel járnak.


3.


A felelősség korlátozása
a: Minden értékesítési ajánlat előzetes értékesítés esetén érvényes, és semmilyen felelősség nem áll fenn az ideiglenesen nem elérhető termékek, nyomtatási hibák, a SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S weboldalának használata során fellépő technikai problémák és az azok miatti rendelés-feldolgozási hiányosságok stb. esetén. A SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S nem tehető felelőssé az ilyen jellegű körülményekért.
b: A katalógusban és a SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S weboldalán megadott műszaki értékek, például a méretekre, az elmozdulásra, a lökethosszakra, és a rugóerőkre vonatkozóan, tájékoztató jelleggel megadott átlagos értékek. A SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S nem vállal felelősséget az ilyen átlagos értékektől való eltérésért. A weboldalon megadott szövegek és műszaki információk rendszeresen változnak, ezért ezek eltérhetnek a korábban, például a katalógusban megadott információktól.
c: Tényleges termékhibák és a termék sérülése esetén a SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S csak abban az esetben vállal felelősséget, ha bizonyítható, hogy a hiba vagy sérülés a SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S hibájából vagy hanyagságból következett be. Ha kötelező jogszabályok másképp nem rendelkeznek, a SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S nem felel az elmaradt haszonért, az időveszteségért, illetve a fent említett hiányosságokból és termékkárosodásokból származó ártöbbletért vagy közvetett veszteségért.
d: A SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S kárfelelőssége nem haladhatja meg a szóban forgó szállítmány számla szerinti értékét.
e: A SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S nem tehető felelőssé az általa szállított termékek túlterheléséből, helytelen használatából származó károkért, és az elektrolitos felületkezelés eredményeként bekövetkező savas ridegségért.
f: A SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S szintén mentesül minden felelősség alól vis maior esetén.
g: A SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S örömmel ad tanácsot és nyújt segítséget a számításokhoz. Amennyiben egy termék vagy annak használata speciális igényeknek kell hogy megfeleljen, ezt a legkésőbb a megrendelés időpontjában írásban jelezni kell. SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S soha nem tehető felelőssé a tanácsokkal és számításokkal kapcsolatban, mivel a SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S nem feltétlenül ismer minden szerelvényt, rendszert, tömeget stb.

Az ügyfél felelős a termékek megrendeléséért és a megvásárolt termékek felhasználásáért. Minden esetben a felhasználó felelőssége a kiszállított termékek azonnali, a tárolást, felszerelést, továbbadást vagy bármilyen más jellegű felhasználást megelőző minőségellenőrzése.
h: A SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S vállalatot csak akkor terheli termékfelelősség, ha a vonatkozó jogszabályok – egyebek mellett a dán termékfelelősségi törvény – azt előírják.


4.


Szállítás, beleértve a túl nagy vagy túl kicsi szállítási mennyiségeket
a: Az egyedi rugókkal kapcsolatos tranzakciók esetén a SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S fenntartja a jogot a megrendelt mennyiségnél 10%-kal több vagy kevesebb termék szállítására.
b: Túl nagy vagy túl kicsi szállítási mennyiség esetén a számlaösszeg is megfelelő mértékben módosul.
c: A szállításra a lehető leghamarabb, de legkésőbb a megrendelés leadásától számított 30 napon belül sor kerül. Ha a 30 napos határidő nem teljesíthető, a SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S azonnal tájékoztatja erről az ügyfelet, és jelzi a valószínű szállítási dátumot.
d: Amennyiben a megrendelt termék vagy termékek a 4. c pontban megjelölt határidőre nem érkeznek meg, a rendelés törölhető. A SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S vállalatot időben értesíteni kell a törlési szándékról, és ilyen esetekben a már megérkezett terméket vagy termékeket haladéktalanul vissza kell küldeni a SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S részére. A 2. pont szerint kifizetett összeget a SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S a visszaküldött termékek megérkezése után visszatéríti.
e: Amennyiben a megrendelt termékek bármelyike nem érkezik meg az 4.c pontban megjelölt határidőre, a SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S vállalatot haladéktalanul tájékoztatni kell erről, hogy intézkedhessen a pótszállításról, illetve a hiányzó termékek lehető leghamarabbi továbbításáról.
f: Egyéb írásos megállapodás hiányában minden szállítás EXW – EX Works paritáson történik.


5.


Panaszok
a: Az esetleges reklamációkat a hibák észlelése után ésszerű időn belül közvetlenül a SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S részére kell elküldeni, illetve adott esetben azon gyártó vagy kereskedő részére, aki feltehetőleg felelős a hibák kijavításáért. További részletek a 7. pontban. A panaszhoz való jog kiterjed minden termékhibára és meghibásodásra, amely a szállítás időpontjában észlelhető volt. A panaszok érvényesítési ideje általában 2 év, vagyis a panaszokat a szállításhoz 2 éven belül kell továbbítani.
b: A fentiekben meghatározottakon kívül a SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S nem vállal semmilyen felelősséget a hibákért, következésképpen az ügyfél szerződésszegés esetén a fentieken kívül egyéb jogorvoslatokhoz nem folyamodhat. A SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S következésképpen nem vonható felelősségre semmilyen körülmények között olyan termékekért, amelyek sérülése a felszerelés, használat, terhelés, általános használat vagy a környezet következtében jelentkezett, amennyiben ezen körülmények hatással vannak a termékek élettartamára és tartósságára. Mivel ezen típusú hatások a SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S ellenőrzési körén kívül esnek, a termék minősége vagy tulajdonságai ügyében a fentiekben meghatározott, panasztételi jogon túlmenő egyéb garanciákat a gyártónak nem áll módjában vállalni.
c: Amennyiben egy ügyfél panaszt kíván tenni a jelen webhelyen végrehajtott vásárlás kapcsán, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a dán verseny- és fogyasztóvédelmi hivatallal (Danish Competition and Consumer Authority) Dániában, illetve vegye igénybe az online vitarendezési webhelyet http://ec.europa.eu/consumers/odr/, amelyen további tájékoztatást találhat az ügyfélpanaszok törvényszéken kívüli rendezésének vonatkozásában. Az online platformot az ügyfelek csak akkor használhatják, ha az EU-ban élnek. Az ügyfélpanasz tekintetében az ügyfél megadhatja a SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S vállalat e-mail címét: [email protected]


6.


Elállási időszak és a termékek visszaküldése
a: A SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S vállalattól online megrendelt termékek esetében 14 napos türelmi időszak van érvényben. Ez az időszak a termék átvételének időpontjában, vagy több szállítás esetén az első átvétel időpontjában kezdődik. 
Ha az ügyfél a megadott időszakon belül élni szeretne elállási jogával, akkor erről a türelmi időszak vége előtt írásban tájékoztatnia kell a SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S vállalatot. Az ügyfél a szabványos elállási űrlapot is használhatja, amely a SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S weboldaláról tölthető le.
A visszaküldött cikkek megfelelő kezelése érdekében a SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S kizárólag előzetes írásbeli megállapodás alapján fogad vissza termékeket. Az ilyen megállapodások esetén a SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S visszaküldési számot biztosít az ügyfélnek. Ezt a visszaküldési számot a termékek visszaküldésekor a csomagoláson vagy a kísérő dokumentáción meg kell adni.
b: Megjegyzendő, hogy a használat, illetve erőltetés hatására minden rugónk/termékünk károsodhat, így azok újbóli értékesítésre alkalmatlanok, ha előzőleg bármilyen formában használták őket. Ugyanebből az okból a termékeket lehegesztett, átlátszó műanyagtasakban szállítjuk. Ha a 6.a pontban leírtak szerint törlési szándéka van, az átlátszó műanyagtasakot nem szabad felnyitni, mivel a termék viszonteladási értéke csak így tartható fenn; ennek híján a SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S jogosult visszautasítani a visszaküldött cikkek átvételét. 
Megrendelés törlésére vonatkozó megállapodás esetén az ügyfél köteles az adott terméket a megállapodás felbontására vonatkozó döntésének bejelentésétől számított 14 napon belül visszaküldeni/visszajuttatni a SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S részére. 
Megrendelés törlésére vonatkozó megállapodás esetén a SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S köteles a megállapodás felbontására vonatkozó döntés bejelentésétől számított 14 napon belül visszafizetni az ügyféltől kapott minden összeget – beleértve a szállítási díjakat is – az ügyfél részére.
A SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S nem köteles visszafizetni a járulékos költségeket abban az esetben, ha az ügyfél kifejezetten a SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S által az ügylet előtt meghatározott, normál szállítási módtól eltérő, annál drágább szállítási módot választott.
Az ügyfél ilyen esetben megfizeti a termék visszaküldésével kapcsolatban felmerülő, közvetlen költségeket.
Az árucikkeket megfelelő erősségű csomagolásban kell visszaküldeni. A termék visszaküldés közben történő eltűnéséért vagy megsérüléséért az ügyfél felel. A visszaküldés szállítási díja nem írható jóvá.
Az ügyfél által rendelt egyedi gyártású termékek semmilyen okból nem küldhetők vissza. 
A visszaküldendő termékeket az alábbi címre kell visszajuttatni: SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S, Gamma 5, DK-8382 Hinnerup, Dánia. Lásd még a 7. pontot.


7.


Információ
a: A kérdéseket, reklamációkat stb. a következő címre lehet küldeni:

SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S
Gamma 5
8382 Hinnerup
Dánia

Tel. +45 86 72 00 99
Fax +45 86 29 97 86
E-mail: [email protected]


8.


Alkalmazandó jog
a: Ezek az értékesítési és szállítási feltételek a dán törvények szerint értelmezendők feltéve, hogy az ügyfélre így is vonatkoznak mindazok a védelmi rendelkezések, amelyek saját országának törvényei alapján megilletik őt.

 

Internet Explorer inkompatibilitás

Ez a webhely sajnos nem működik jól az Internet Explorer programmal. Javasoljuk a következő ingyenes böngészők egyikét:

Copyright © 2020 Sodemann Industrifjedre A/S. All rights reserved.