Chat with us, powered by LiveChat

Értékesítési és szállítási feltételek, B2B, üzleti ügyfelek

ÉRTÉKESÍTÉSI ÉS SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK – ÜZLETI ÜGYFELEK SZÁMÁRA – 2017. márciusi változat
Értékesítési és szállítási feltételek, üzleti ügyfelek. Az ügyfél és a SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S közötti, minden tranzakcióra vonatkozik.

 1.


Hatókör
a: Ezek az értékesítési és szállítási feltételek egyaránt érvényesek a termékek közvetlenül a SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S-től történő szokásos vásárlására, valamint a SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S webshopjából történő vásárlására is.


2.


Árak és fizetési feltételek
a: A termékek ára és a mennyiségi kedvezmények az online üzletben vannak megjelenítve.
Minden olyan termék esetén, amelynél nincsenek megjelenítve az árak és a mennyiségi kedvezmények, ezek az információk kérésre állnak rendelkezésre.
b: A több különböző alkalommal szállított csoportosított megrendelések esetén az árak, mennyiségi kedvezmények és szállítási díjak kiszámítása az egyes kiszállítások alapján történik, nem pedig a teljes megrendelés alapján.
A még le nem szállított, nyitott rendelések csak a SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S írásbeli hozzájárulásával módosíthatók. Ha a nyitott vagy teljesített rendelésekben mennyiségi változás következik be, a kedvezmény mértéke is változik; emiatt az egységár mindig az aktuális árjegyzéket követi, és a számlákat is ennek megfelelően állítjuk ki.
c: Webshopunkban a minimális számlaérték nem tartalmazza a fuvardíjat és az áfát. A webshop esetén alkalmazott minimális számlaérték a megrendelés jóváhagyása előtt jelenik meg. A telefonos megrendelések/e-mailben leadott megrendelések/levélben/faxon leadott megrendelések/látogatások stb. esetén a minimális számlaérték HUF 10.000,00 ÁFA nélkül, amely nem tartalmazza a fuvardíjat.
d: Az árak nem tartalmazzák az áfát, illetve a szállítási költséget.
e: Fizetési határidő: egyéb megállapodás hiányában 14 nappal a számlázás dátuma után.
f: A fizetés végrehajtható hitelkártyával az online üzletben vagy banki átutalással a következő számlaszámra:
Raiffeisen Bank Hungay
Account no.: HU67-12010501-01515997-00100002
IBAN: HU67-12010501-01515997-00100002
SWIFT: UBRTHUHB
Csekket nem áll módunkban elfogadni.
g: A határidő letelte után minden megkezdett hónap esetén 1,5% kamatot számítunk fel.
h: A késedelmes fizetés esetén kiküldött felszólítások felszólításonként 100,00 DKK költséggel járnak.


3.


Tulajdonjog fenntartása
a: A SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S teljes egészében fenntartja a leszállított termékek tulajdonjogát mindaddig, amíg a teljes összeg és az esetleges kamatok kifizetésre nem kerülnek. A SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S tulajdonjoga minden olyan termékre vonatkozik, amelynek a vételára (a teljesített kifizetéseket is beleértve) meghaladja a 2 000,00 DKK értéket.


4.


A felelősség korlátozása
a: Minden értékesítési ajánlat előzetes értékesítés esetén érvényes, és semmilyen felelősség nem áll fenn az ideiglenesen nem elérhető termékek, nyomtatási hibák, a SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S weboldalának használata során fellépő technikai problémák és az azok miatti rendelés-feldolgozási hiányosságok stb. esetén. A SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S nem tehető felelőssé az ilyen jellegű körülményekért.
b: A katalógusban és a SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S weboldalán megadott műszaki értékek, például a méretekre, az elmozdulásra, a lökethosszakra, és a rugóerőkre vonatkozóan, tájékoztató jelleggel megadott átlagos értékek. A SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S nem vállal felelősséget az ilyen átlagos értékektől való eltérésért. A weboldalon megadott szövegek és műszaki információk rendszeresen változnak, ezért ezek eltérhetnek a korábban, például a katalógusban megadott információktól.
c: Tényleges termékhibák és a termék sérülése esetén a SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S csak abban az esetben vállal felelősséget, ha bizonyítható, hogy a hiba vagy sérülés a SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S hibájából vagy hanyagságból következett be. Ha kötelező jogszabályok másképp nem rendelkeznek, a SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S nem felel az elmaradt haszonért, az időveszteségért, illetve a fent említett hiányosságokból és termékkárosodásokból származó ártöbbletért vagy közvetett veszteségért.
d: A SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S kárfelelőssége nem haladhatja meg a szóban forgó szállítmány számla szerinti értékét.
e: A SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S nem tehető felelőssé az általa szállított termékek túlterheléséből, helytelen használatából származó károkért, és az elektrolitos felületkezelés eredményeként bekövetkező savas ridegségért.
f: A SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S szintén mentesül minden felelősség alól vis maior esetén.
g: A SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S örömmel ad tanácsot és nyújt segítséget a számításokhoz. Amennyiben egy termék vagy annak használata speciális igényeknek kell hogy megfeleljen, ezt a legkésőbb a megrendelés időpontjában írásban jelezni kell. SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S soha nem tehető felelőssé a tanácsokkal és számításokkal kapcsolatban, mivel a SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S nem feltétlenül ismer minden szerelvényt, rendszert, tömeget stb.

Az ügyfél felelős a termékek megrendeléséért és a megvásárolt termékek felhasználásáért. Minden esetben a felhasználó felelőssége a kiszállított termékek azonnali, a tárolást, felszerelést, továbbadást vagy bármilyen más jellegű felhasználást megelőző minőségellenőrzése.
h: A SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S vállalatot csak akkor terheli termékfelelősség, ha a vonatkozó jogszabályok – egyebek mellett a dán termékfelelősségi törvény – azt előírják.


5.


Szállítás, beleértve a túl nagy vagy túl kicsi szállítási mennyiségeket
a: Az egyedi rugókkal kapcsolatos tranzakciók esetén a SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S fenntartja a jogot a megrendelt mennyiségnél 10%-kal több vagy kevesebb termék szállítására.
b: Túl nagy vagy túl kicsi szállítási mennyiség esetén a számlaösszeg is megfelelő mértékben módosul.
c: Egyéb írásos megállapodás hiányában minden szállítás EXW – EX Works paritáson történik.


6.


Reklamációk
a: A hibákat illető esetleges reklamációkat írásban kell benyújtani a szállítástól számított 8 napon belül. A panaszhoz való jog kiterjed minden termékhibára és meghibásodásra, amely a szállítás időpontjában észlelhető volt.
b: A fentiekben meghatározottakon kívül a SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S nem vállal semmilyen felelősséget a hibákért, következésképpen az ügyfél szerződésszegés esetén a fentieken kívül egyéb jogorvoslatokhoz nem folyamodhat. A SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S következésképpen nem vonható felelősségre semmilyen körülmények között olyan termékekért, amelyek sérülése a felszerelés, használat, terhelés, általános használat vagy a környezet következtében jelentkezett, amennyiben ezen körülmények hatással vannak a termékek élettartamára és tartósságára. Mivel ezen típusú hatások a SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S ellenőrzési körén kívül esnek, a termék minősége vagy tulajdonságai ügyében a fentiekben meghatározott, panasztételi jogon túlmenő egyéb garanciákat a gyártónak nem áll módjában vállalni.


7.


Visszaküldött termékek
a: A SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S kifejezett előzetes megállapodás hiányában nem vesz át visszaküldött termékeket. Az ilyen megállapodások esetén a SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S visszaküldési számot biztosít az ügyfélnek. Ezt a visszaküldési számot a termékek visszaküldésekor a csomagoláson vagy a kísérő dokumentáción meg kell adni. A visszaküldési megállapodás 1 héttel a megállapodás megkötése után lejár. Ha a csomagolás vagy a kísérő dokumentáció nem rendelkezik visszaküldési számmal, a visszaküldött termék visszautasítható és nem kerül sor jóváírásra. A visszaküldéshez kapcsolódó költségeket az ügyfél fizeti. Az árucikkeket megfelelő erősségű csomagolásban kell visszaküldeni. Ha az árucikkek a gyenge vagy nem megfelelő csomagolás miatt károsodnak, minden felelősség az ügyfelet terheli. Ha a csomagolás pecsétje sérült, a termékek nem vehetők vissza.
b: A minőség-ellenőrzéssel stb. kapcsolatos költségek miatt termékek visszaküldése esetén legfeljebb a számlaérték 50%-át írjuk jóvá.


8.


Irányadó jog és illetékes bíróság
a: Az ügyfél és a SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S közötti, esetleges jogvitákat a dán jogszabályok szerint kell rendezni, kivéve az irányadó jog kiválasztására vonatkozó szabályokat, amelyek következtében előfordulhat, hogy egy vitás esetet más országba és más törvények hatálya alá helyeznek át. Az illetékes bíróság az Aarhusi Bíróság Dániában.

 

Internet Explorer inkompatibilitás

Ez a webhely sajnos nem működik jól az Internet Explorer programmal. Javasoljuk a következő ingyenes böngészők egyikét:

Copyright © 2020 Sodemann Industrifjedre A/S. All rights reserved.