Minőségbiztosítás, környezetvédelem, Reach, Rohs, CE én Konfliktusövezetekből származó ásványkincsek

A Sodemann Industrifjedre A/S mindenfajta vállalkozás és ágazat számára szállít termékeket. Egy felelős és jól működő társaságnak természetesen gyakran vannak olyan ügyfelei, akik ezekkel a területekkel kapcsolatos kérdéseket tesznek fel. A Sodemann Industrifjedre A/S ezért készítette ezt a rövid összefoglalót a vállalat minőségügyi és környezetvédelmi törekvéseiről. Ha további információra lenne szüksége, mindig örömmel állunk rendelkezésére.

A Sodemann Industrifjedre A/S az ügyfeleivel nem létesít olyan meghatározott szerződéses viszonyt, amely befolyással lehetne a vállalat irányelveire, integritására, szolgáltatásaira, minőségellenőrzésére stb. Ezen típusú megállapodások számos pontja egyértelműen elfogadható és teljesen logikus, azonban olyan kitételek is előfordulhatnak, amelyek ésszerűtlenek vagy éppen nehezen vagy egyáltalán nem láthatók előre. Amennyiben egy megállapodás nem 100%-ban egyértelmű mindkét fél számára, nem igazán adott az alap megállapodás létesítéséhez. Az ügyfeleinkkel való kereskedelem alapelvei rendkívül egyszerűek. Az ügyfél megrendelésének a részletei vagy adott megrendelés specifikus követelményei kizárólagosan az ügyfélre és a Sodemann Industrifjedre A/S vállalatra tartoznak. Semmilyen körülmények között nem osztunk meg információt harmadik felekkel. Az ügyfél pontosan annyi különleges rugót vagy standard rugót rendel meg és fizet ki, amennyire szüksége van, mi pedig minden erőfeszítésünkkel azokra a tényezőkre koncentrálunk, amelyekre hatással lehetünk. Különleges rugók esetében a termékeket az ügyfél által biztosított információ alapján készítjük el. Standard rugók esetében a termékek gyártása és leszállítása az adott rugóra vonatkozó paraméterek szerint történik. Amennyiben az ügyfél rendkívül specifikus követelményekkel rendelkezik a kívánt rugó vonatkozásában, és nem biztos abban, hogy egy standard rugó képes eleget tenni ezeknek a követelményeknek, javasoljuk, hogy az összes fontos információt küldje el nekünk, mi pedig így mindent megtehetünk azért, hogy a leszállított termék kielégítse az ügyfél követelményeit és kívánalmait.

NDA (Titoktartási nyilatkozat)

Előfordulhat, hogy egy ügyfél Titoktartási nyilatkozat aláírását kéri a beszállítótól, ha az ügyfél terméke/termékfejlesztése nem nyilvános. Általános esetben azonban nem írunk alá titoktartási nyilatkozatot, bizalmassági megállapodást stb., mivel az általunk szállított alkatrész általában csak a termék egy része. Nincs szükségünk, és nem is kérünk a termék további részleteire vonatkozó információt, kizárólag a rugóhoz kapcsolódó alkatrész adataira van szükségünk, amelyek alapján teljesíthetjük a megbízást. Ha titoktartási nyilatkozatot írunk alá, annak jogi szempontból mindkét fél érdekeinek tekintetében megfelelőnek kell lennie. Aláírás előtt ezeket a dokumentumokat át kell vizsgálnunk és teljes tartalmukat meg kell értenünk. Az eddigiekben mindig sikerült a megbízásokat ezen jogi dokumentumok nélkül megoldani. Gyakran olyan tervekkel és találmányokkal dolgozunk, amelyek adatai vállalaton belüli bizalmas információk - gond nélkül betartjuk a legszigorúbb etikai és más előírásokat a folyamat során - ehhez nincs szükség titoktartási nyilatkozatra vagy más dokumentumokra.


NCA (Módosítási tilalomra vonatkozó nyilatkozat)

Módosítási tilalomra vonatkozó nyilatkozatot sajnos nem áll módunkban aláírni, mivel a módosítási tilalomra vonatkozó dokumentum célja és vállalatunk termékválasztéka egymásnak ellentmondó természetűek. A módosítási tilalomra vonatkozó nyilatkozat aláírása nem lehetséges, mivel ez korlátozza a standard termékek kezelését. Nem korlátozhatjuk a standard termékek kezelését, mivel a standard beállítások miatt nem lenne lehetséges a termékválaszték megfelelő jövőbeli kezelése. Létrehozhatjuk azonban az adott terméket speciális termékként, ami biztosítja a módosítások tilalmát, mivel a speciális termékeken kizárólag az ügyfél kérésére végzünk módosítást. A termékeket nem mi gyártjuk. Viszonteladók vagyunk. Nagy tételben vásárolunk termékeket. Majd a termékeket ügyfeleink pontos kérése alapján értékesítjük és kiszállítjuk. Standard rugókat értékesítünk, amelyek nem igényelnek ISO tanúsítást, vagy más szigorú előírások teljesítését.

Ha egy adott termékre speciális előírások vonatkoznak, mint anyag, tolerancia értékek, stb., egy speciális rugót kell létrehoznunk.

Speciális rugók létrehozásának tekintetében, kérjük, forduljon hozzánk bizalommal.


Minőség- és gyártásbiztosítás

Letöltés pdfA Sodemann Industrifjedre A/S vállalat rugók értékesítésével foglalkozik. Gyors, másnapi kiszállítást garantálunk Dánia legnagyobb rugóraktárából. Speciális rugókkal is tudunk szolgálni egyedi célokra. A Sodemann Industrifjedre A/S csak olyan rugókat szállít, amelyeket a legmagasabb minőségi követelmények szerint gyártanak. Partnergyártóink mindegyike a mai kor követelményeinek megfelelő gyártási és mérési berendezésekkel rendelkezik. Kizárólag olyan huzalokat használnak, amelyek kiváló minőségét tanúsítvány igazolja. A műszaki minőséget e követelmények betartása szavatolja.

Katalógusunk a különböző termékcsoportokhoz információt tartalmaz a DIN-szabványokra, anyagszámokra stb. vonatkozóan. Általában nincs szükség az egyes szabványos rugószállítmányok külön specifikációjára. Amennyiben speciális rugók rendelésekor mérési jegyzőkönyveket vagy a huzalgyártótól a huzal bizonylatának másolatát kéri, azt a megrendelésével együtt ki tudjuk szállítani. Rendeléskor adja meg, milyen információra van szüksége.

A Sodemann Industrifjedre A/S által kínált minden egyes terméknek saját cikkszáma van, és minden adatuk rögzítve van egy számítógépes rendszerben. Minden rajzot, képet és adatot teljes körű – külső és belső – biztonsági mentéssel védünk.

Az egyéb minőségi követelményeket, például a gyors szállítást, a szállítási megbízhatóságot, a „just-in-time” szállítmányokat, az árakat és szolgáltatásokat stb. a kor kívánalmainak megfelelő rendelés- és raktárkezelési, pénzügyi és adminisztrációs tudás, valamint technológia révén teljesítjük. Ezenkívül kiváló, ezen a piacon speciális szaktudással rendelkező munkatársaink személyes felelősséget vállalnak munkájuk minden területén.

A Sodemann Industrifjedre A/S célja, hogy mindig a normál rugók legjobb és a megrendelők kedvelt szállítója legyen. Ezért a Sodemann Industrifjedre A/S folyamatos fejlesztésekkel igyekszik biztosítani szigorú belső követelményrendszerének fenntartását. A Sodemann Industrifjedre A/S szívesen veszi az építő jellegű kritikát, hogy az ügyfelekkel folytatott párbeszéd eredményeként a lehető legtöbb külső ügyfelünk elvárásainak tudjunk megfelelni.


Környezeti politika

Letöltés pdfA Sodemann Industrifjedre A/S egy kereskedő vállalat, egy irodával és egy raktárral – gyártási tevékenység nélkül. Az eredményes működés alapja a józan ész elvének alkalmazása minden területen. Ez természetesen a környezetvédelmi témákra is vonatkozik. A Sodemann Industrifjedre A/S nagy hangsúlyt fektet arra, hogy képességeihez mérten maximálisan védje közös környezetünket. Semmiféle veszélyes vegyszerrel vagy más ártalmas anyaggal nem dolgozunk. A hulladékot szelektíven kezeljük: műanyag – fém – üveg – karton stb. Minden hulladékunkat közeli telepeken hasznosítják újra, szelektív formában. A környezetvédelmi követelményeknek való megfelelés érdekében betartunk minden újrahasznosítási szabályt. Ha ügyfeleink nem biztosak abban, hogy a tőlünk vásárolt elhasználódott termékeket hogyan ártalmatlanítsák, akkor visszaküldhetik azokat megfelelő hulladékkezelésre.


REACH irányelv – a vegyszerekre vonatkozó uniós jogszabály

Letöltés pdfA REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemical substances – a vegyi anyagok regisztrálása, értékelése, engedélyezése és korlátozása) egy európai bizottsági rendelet (1907/2006/EK rendelet), amelynek célja, hogy az Unióban használt, mintegy 100 000 különböző vegyszerhez megfelelő dokumentáció készüljön az emberi és a környezeti biztonság tekintetében. A szabályozás vonatkozik minden olyan vegyszerre, amelyet bármely uniós tagországban évente legalább 1 tonna mennyiségben előállítanak, importálnak vagy felhasználnak. Az emberi egészségre és a környezetre legveszélyesebb vegyi anyagok helyett a vállalatoknak lehetőség szerint kevésbé veszélyes anyagot kell alkalmazniuk. Termékeinkben nincsenek olyan anyagok, melyek koncentrációja meghaladja a 0,1 súlyszázalékot és szerepelnek a REACH irányelv veszélyes anyagokat tartalmazó listáján. Termékeinkben nincsenek vegyszerek vagy veszélyes anyagok, és rugóink gyártásához kizárólag normál olajakat és kenőanyagokat használnak.

SVHC.

Termékeink gyártásához nem használunk SVHC-listás anyagokat.

Az SVHC-lista kifejezetten veszélyes, a REACH előírásnak megfelelően külön osztályba sorolt anyagokat tartalmaz (különös aggodalomra okot adó anyagok, Substances of Very High Concern = SVHC). A lista megtekinthető itt (2019. július 16-i változat).


RoHS irányelv

Letöltés pdf(A veszélyes anyagok korlátozásáról szóló 2002/95/EK irányelv) nem törvény, hanem rendelet, amely korlátozásokat vezet be hat, az elektromos és elektronikus eszközökben használt veszélyes anyagra vonatkozóan. Ez az irányelv szorosan kapcsolódik a 2002/96/EK WEEE irányelvhez (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive – az elektromos és elektronikus berendezések hulladékai), amely az elektromos és elektronikus összetevők/anyagok összegyűjtésére/újrahasznosítására/ártalmatlanítására vonatkozóan tűz ki célokat. A kezdeményezés célja az volt, hogy kezelje a környezetszennyezéssel kapcsolatos, súlyosbodó problémákat.

Az RoHS irányelvet „ólommentes” irányelvként is emlegetik, noha összesen hat anyag használatát korlátozza: Ólom – higany – kadmium – hexavalens króm – PBB (polibrómozott bifenil, egy brómozott gyulladásgátló anyag) – PBDE (polibrómozott bifenil éter, brómozott gyulladásgátló anyag). A Sodemann Industrifjedre A/S termékei nem tartalmazzák a fent felsorolt anyagok egyikét sem.

A Sodemann Industrifjedre A/S termékei nem tartalmazzák a fent felsorolt anyagok egyikét sem.

Az RoHS 2 irányelv

Öt évvel az RoHS bevezetése után, 2011. május 27-én az Európai Parlament új irányelvet fogadott RoHS 2 néven. Az RoHS 2 irányelv az Unió 2011/65/EU irányelve. Az RoHS betűszó jelentése „Restriction of the Use of certain Hazardous Substances” (vagyis egyes veszélyes anyagok használatának korlátozása) az elektromos és elektronikus berendezésekben.

Az RoHS 2 irányelv a következő veszélyes anyagok használatát tiltja az Unióban 2006. július 1. után értékesített elektromos és elektronikus berendezésekben: ólom – kadmium – higany – hexavalens króm (króm VI) – polibrómozott bifenilek (PBB) – polibrómozott bifenil éterek (PBDE). Az irányelv célja az elektromos és elektronikus berendezések használatából és ártalmatlanításából származó, az emberi egészséget és környezetet érő hatások csökkentése.

RoHS 3

Az eredeti RoHS 2 lista négy új anyaggal egészült ki. A 2019. július 22-től érvényes új RoHS 3 lista a következő anyagokat tartalmazza:

Cadmium (Cd), Lead (Pb), Mercury (Hg), Hexavalent Chromium (Cr VI), Polybrominated Biphenyls (PBB), Polybrominated Diphenyl Ethers (PBDE), Bis(2-Ethylhexyl) phthalate (DEHP), Benzyl butyl phthalate (BBP), Dibutyl phthalate (DBP), Diisobutyl phthalate (DIBP)

Következtetés:

Őszintén úgy gondoljuk, hogy a Sodemann Industrifjedre A/S termékei a fent említett anyagok egyikét sem tartalmazzák, és így teljesítjük az RoHS, RoHS 2 és RoHS 3 irányelvek követelményeit.


A munkafeltételek biztonságosabbá tétele

Letöltés pdfLegjobb tudomásunk és vizsgálataink szerint a Sodemann Industrifjedre A/S nem vesz át olyan gyártási folyamatokból származó termékeket, amelyek nem biztosítanak megfelelő és biztonságos munkafeltételeket az irodai és üzemi dolgozók számára. A Sodemann Industrifjedre A/S nem dolgozik olyan beszállítókkal, akik gyermekeket dolgoztatnak, kizsákmányolják munkavállalóikat, kényszermunkát alkalmaznak, a vonatkozó törvényi követelményeket megszegve működnek, diszkriminatívak, nem tartják tiszteletben a környezetvédelmi követelményeket stb. Minden gyártási folyamatra az érvényes előírások szerint és a munkatársak tiszteletben tartása mellett kerül sor. Ha ezek a feltételek nem teljesülnek, a Sodemann Industrifjedre A/S azonnal megszünteti az együttműködést.


CE tanúsítványok

Letöltés pdfA SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S termékválasztékában található termékekhez nincs CE tanúsítvány. Termékeinken nem szerepel CE jelölés, mivel egyikük sem tartozik olyan CE csoporthoz, amely ilyen jelölést tenne szükségessé. A rugók külön egységként nem láthatók el CE jelöléssel.


 


Konfliktusövezetekből származó ásványkincsek

Letöltés pdfObama elnök 2010-ben hatályba helyezte a Dodd-Frank fogyasztóvédelmi törvényt. A törvény 1502-es fejezete a konfliktusövezetekből származó ásványkincsek nemzetközi kereskedelmével és használatával foglalkozik. A véres gyémántokhoz és a konfliktusövezetből származó gyémántokhoz hasonlóan a „konfliktusövezetekből származó ásványkincsek” kifejezés is olyan nyersanyagokra utal, amelyek a világ jelenleg konfliktus sújtotta területeiről származnak, és ezek a konfliktusok kihatással vannak ezen anyagok bányászatára és kereskedelmére.
Számos nemzetközi kezdeményezés indult a konfliktusövezetből származó erőforrásokkal történő kereskedelem csökkentésére, illetve a kitermelésükkel és eladásukkal kapcsolatos harcok visszaszorítására. A 2010. évi Dodd–Frank Reform és Fogyasztóvédelmi Törvény értelmében a gyártók kötelesek folyamatosan ellenőrizni az ellátási láncukat, és kötelesek jelentést készíteni a konfliktusövezetekből származó ásványkincsek felhasználásáról.

A konfliktusövezetekből származó ásványkincsek közül a leggyakrabban bányászott ásványkincsek a kassziterit (ón), a volframit (volfrám), a koltán (tantál) és az aranyérc, amelyeket különböző országokban termelnek ki, mielőtt számos közvetítőn keresztül eljutnak a multinacionális elektronikai vállalatokhoz. Ezek az ásványkincsek számos különböző elektronikus eszköz nélkülözhetetlen részei.

Szeretnénk vásárlóinkat megnyugtatni afelől, hogy termékeink nem ütköznek a Dodd–Frank-törvénnyel, valamint a konfliktusövezetből származó ásványkincsekről szóló rendelkezéssel, ezért ezúton kijelentjük, hogy:

a SODEMANN Industrifjedre A/S által forgalmazott egyetlen termék sem tartalmaz a fent említett ásványkincsek közül semelyiket.


Hosszútávú beszállítói nyilatkozat

Letöltés pdfA 2020. december 31-ig érvényes, hosszú távú beszállítói nyilatkozat letöltéséhez kattintson a PDF logóra.

Copyright © 2020 Sodemann Industrifjedre A/S. All rights reserved.